Om Folkets Bio

FBlogoFöreningen Folkets Bio Umeå

Folkets Bio i Umeå startade 1973, samma år som Riksföreningen Folkets Bio och är därmed en av landets äldsta.

En gammal maskinverkstad på Gärdesvägen 6 gjordes i november 1973 om till den biograf som föreningen verkade i under 41 år. Biografen bestod av en salong på 54 platser och ett litet källarkafé med försäljning av kaffe, té och godis.

Gärdesvägen 6 blev med sina 41 år den längst aktiva biografen inom Riksföreningen Folkets Bio. Efter lång och trogen tjänst gick sista biografvisningarna på den anrika biografen i oktober 2014, i form av Pawel Pawlikowskis film Ida, detta innan den slutliga utflyttningshelgen som förgylldes av en Litauisk Filmfestival.

Efter flera tidigare försök att få till stånd en flytt, bland annat till gamla Biograf Royal 2007, inledde föreningen förhandlingar om nya lokaler i och med bygget av Umeås kulturhus Väven.

Efter flera års arbete och samtal med Umeå Kommun skrevs avtalet om föreningens flytt till Väven på i maj 2014.

Den nya biografen invigdes 21 november 2014 med visning av Girlhood av Céline Sciamma. Biografen har två salonger, Tystnad och Tagning, som rymmer 100 respektive 35 platser. Salongerna ligger i kulturhusets södra del på plan 4, i anslutning till den terrass som ligger närmast Umeälven.

Medlem

Vill Du bli medlem? Kontakta info@folketsbioumea.se

Som medlem kan du bland annat sälja biljetter och arrangera specialarrangemang. Allt arbete är ideellt, men du får naturligtvis se all film gratis.

Folkets Bio – riksföreningen

Bland de första eldsjälarna när det gäller Folkets Bio var filmskaparna Ulf Berggren och Stefan Jarl. Less på att inte få sina filmer visade startade de en egen biograf, men vad skulle den heta?

– Folkets Bio! sa Ulf.
– Så kan väl för djävulen ingen bio heta! tyckte Stefan Jarl.
– Ja, men vi är ju folket, du och jag!

Och så fick den heta.

Stefan Jarls berättelse om hur Folkets Bio kom till kan du läsa här!

Folkets Bio startade 1973 som ett alternativ på den svenska biografmarknaden. Den bildades som ett komplement till FilmCentrum som är en organisation för spridning och distribution av, i huvudsak, dokumentärfilm.

Folkets Bio vill vara ett alternativ till den kommersiella filmdistributionen. Om en film inte är lönsam visas den oftast inte på de stora filmpalatsen. Föreningens målsättning är att sprida kvalitetsfilm, värna yttrandefrihet och motverka imperialistiska tendenser, oftast förekommande i den kommersiella filmen från USA.