Europa Cinemas

Sedan årsskiftet 2012 ingår alla Folkets Bios biografer i nätverket Europa Cinemas. Nätverket har som målsättning att öka mängden europeisk film på biograferna – med fokus på film som inte kommer från det egna landet – och därigenom stödja och utveckla samarbetet mellan länderna. Nätverket finns representerat i 68 länder och har över 3000 medlemsbiografer.

Europa Cinemas är en del av EU:s MEDIA-program.